Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for July, 2014

Pred časom sem predstavil nekaj poudarkov iz trenutno zelo aktualne knjige Thomasa Pikettyja »Capital in 21st Century«, v kateri avtor obravnava predvsem neenakost med dohodki in premoženjem prebivalstva zadnjih 300 let. V knjigi pa je med drugim zbrano tudi precej podatkov o številu prebivalstva in družbenem produktu vse od leta 0, torej od začetka našega [...]

Read Full Post »

V teh dneh smo lahko prebrali veliko zapisov o razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice, po kateri je Slovenija dolžna poravnati obveznosti do varčevalcev Ljubljanske banke v državah nekdanje skupne države. Pri tem lahko na eni strani prebiramo komentarje o napačnih odločitvah politike in oseb, ki so se o tem pogajali in odločali, na drugi [...]

Read Full Post »

»Pri nas moraš dati eno plačo delavcu in eno državi« smo lahko nedavno prebrali izjavo uspešnega slovenskega podjetnika. Izjava je odraz splošnega pogleda na obdavčitev plač, po katerem pogoltna država pobira davke za neke svoje potrebe. Zato bi v tretjem delu obravnave obdavčevanja plač pogledali še, kam se pravzaprav stekajo vsi pobrani davki od plač [...]

Read Full Post »

V prejšnjem tekstu smo ugotavljali, da je obdavčitev plač v Sloveniji skoraj enaka kot v Avstriji, pri nižjih plačah celo nekaj ugodnejša. Do pomembnejših razlik prihaja le pri večjih plačah, ker imajo v Avstriji uvedeno tako imenovano socialno kapico. Tudi v Sloveniji je v zadnjem času veliko pobud za njeno uvedbo, čeprav bi se iz [...]

Read Full Post »

Če je kakšno področje ekonomske politike, kjer se vsi poenotijo, so to visoke obremenitve dela oz. plač zaposlenih. Seveda ni dvoma, da so osebni prejemki davčno precej obremenjeni in ob ugodnejši javno-finančni situaciji bi bilo znižanje davčnih stopenj vsekakor smiselno. Vseeno pa je pri obravnavi te teme prisotno veliko demagogije in nepoznavanja dejanskega stanja. Podrobnejša [...]

Read Full Post »