Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for May, 2015

Zakaj dejansko raste BDP

Podatek o višini in rasti bruto domačega proizvoda je kljub vsem omejitvam, vseeno najpomembnejši kazalec gospodarske uspešnosti neke države. Pri ocenjevanju in analizah se najpogosteje uporablja izdatkovna struktura BDP, torej koliko je gibanje BDP posledica sprememb domače potrošnje (gospodinjstev, države, investicij) ter kakšen je vpliv mednarodne menjave. Gre sicer za standardizirane podatke v skladu z [...]

Read Full Post »

Ob trenutno aktualni razpravi okoli strateškega pomena Zavarovalnice Triglav, je v ozadju pravzaprav vprašanje Demografskega rezervnega sklada (DRS) in zagotavljanje virov za njegovo financiranje. Osnovni namen oblikovanja Demografskega sklada, ki naj bi ga ustanovili do konca letošnjega leta, je zagotavljanja dolgoročne stabilnost pokojninskega sistema. Vzpostavitev Sklada je opredelil Zakon o pokojninskem zavarovanju iz leta 2012, [...]

Read Full Post »

Trenutno so med delodajalci in sindikati aktualne razprave o višini minimalne plače ter upravičenosti ali naj se razna dodatna izplačila (dodatek za nočno, nadurno delo, za stalnost in podobno) vštevajo vanjo ali ne. Pogosto pa je na dnevnem redu tudi vprašanje, kaj narediti z nadomestili stroškov, do katerih so zaposleni upravičeni po zakonu in kolektivnih [...]

Read Full Post »

Med privatizacijskimi zgodbami je ena najbolj aktualnih vsekakor prodaja Nove kreditne banke Maribor d.d. (NKBM). V medijih smo tako zasledili informacijo, da naj bi banko kupil sklad Apollo za okoli 200 milijonov evrov, kar pa so odgovorni zanikali. Pomanjkanje javnih informacij (kar je v fazi pogajanj sicer razumljivo) sproža pri tako vroči temi dodatne špekulacije. [...]

Read Full Post »