Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for August, 2016

Sanacija bank v letu 2013 in tudi odpis podrejenih (hibridnih) obveznic bosta vsekakor še dolgo burila duhove. Največ dilem izhaja iz upravičenosti in strokovnosti stresnih testov, ki so v drugi polovici leta 2013 pokazali kar 4,8 milijardni kapitalski primanjkljaj slovenskih bank ob tem, da so iste banke le pol leta prej s podpisi mednarodnih revizorskih [...]

Read Full Post »

Zaradi predvidene razbremenitve najvišjih plač, ministrstvo za finance predlaga tudi manjše povečanje davka na dohodek pravnih oseb (davka na dobiček) in sicer iz današnjih 17 na 19 %. Razumljivo bo ta dvig sprožil nasprotovanje gospodarstva, saj nihče ni zadovoljen, če mora plačati višje davke. Posebno to velja za izvoznike, najbolj vitalni del naše družbe, ki [...]

Read Full Post »

Vprašanje postopkov pri sanaciji državnih bank konec leta 2013 je dobilo s kriminalistično preiskavo dodatno dimenzijo. Zaradi zahtevnosti se s to tematiko že več kot leto dni ukvarjajo najbolj usposobljeni pravniki v Sloveniji (Ustavno sodišče) ter tudi v Evropi in zanimivo bo videti, koliko bodo k razčiščevanju lahko prispevali strokovnjaki na NPU. Fokus sanacije bank [...]

Read Full Post »