Zaslužki železniškega transporta in drugi tir

Pisati o drugem tiru železniške proge Koper – Divača je na eni strani hvaležna tema o kateri že vsi Slovenci nekaj vedo, na drugi strani pa je k temu težko povedati še kaj novega. Vseeno pa bi poskusil dodati še nekaj razmišljanja in mogoče kak podatek o katerem redko slišimo, pa je mogoče še bolj pomemben. V nadaljevanju so tako predstavljeni ključni vidiki te naložbe in sicer za spremembo v posameznih alinejah:

Continue reading “Zaslužki železniškega transporta in drugi tir”

Kaj prinaša bela knjiga (2. del) – Gibanje pokojnin do sedaj

Povečevanje števila starejših ljudi in daljša življenjska doba vsekakor zahtevajo stalno prilagajanje obveznega pokojninskega sistema. Spremembe gredo v smeri podaljševanja zahtevane starostne meje pri odhodu v pokoj in to je zajeto tudi v novih predlogih zbranih v Beli knjigi. Takšni popravki so seveda pričakovani, vendar ne gre za kakšne drastične spremembe, predvsem pa vzdržnost pokojninskega sistema tudi v naslednjih desetletjih ni tako problematična in kritična, kot se običajno prikazuje. Takšno razmišljanje poskušam argumentirati z nekaj dodatnimi pogledi na to tematiko in v I. delu je bil poudarek na samem delovanju obveznega pokojninskega sistema ter demografskih gibanjih.

Pri razmišljanju o pokojninskem sistemu moramo namreč upoštevati, da pri nas kot tudi v drugih evropskih državah velja tako imenovan dokladni sistem, po katerem delovno aktivne generacije zbirajo denar (plačujejo prispevek za pokojninsko zavarovanje) za izplačilo trenutno upokojene generacije. Sredstva se torej ne nalagajo na nek račun iz katerega bodo zavarovanci v starosti dobivali pokojnine, temveč se s tem na nek način plačuje pravica, da bodo za naše pokojnine skrbeli zanamci, za njih pa njihovi nasledniki. V prvem delu je prikazano, da bo število delovno aktivnih ljudi tudi čez desetletja zadostno za izplačevanje pokojnin ljudem po približno 65 letu. Seveda pa je ključno (kot že tudi danes) število zaposlenih, torej razpoložljiva delovna mesta ter tudi korektno plačevanje prispevka. Značilno je namreč, da kar petina zaposlenih plačuje relativno nizke prispevke. V povezavi s tem pa sedaj poglejmo še gibanje pokojnin.

Continue reading “Kaj prinaša bela knjiga (2. del) – Gibanje pokojnin do sedaj”

Kaj prinaša bela knjiga (1. del) – pokojninski sistem in demografska gibanja

Življenjska doba se podaljšuje, delež starejših državljanov narašča in popolnoma logično je, da se mora postopno podaljševati tudi starostna meja pri kateri odhajamo v pokoj. Zaradi tega so tudi nujne korekcije (ali če hočete, reforma) pokojninske zakonodaje, predvsem v delu potrebnih let delovne dobe in zviševanja minimalne starosti, ko pridobimo pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja. Glede teh dejstev seveda ni nobenega dvoma, več pa je dilem v kakšni meri zaostriti pogoje upokojevanja in kakšni bodo javno-finančni učinki teh popravkov. Zadnje večje spremembe pokojninske zakonodaje smo imeli v letih 1999 in 2012, sedaj pa smo dobili v roke tako imenovano Belo knjigo, ki predstavlja izhodišča za razpravo in predlog novih rešitev, ki naj bi stopile v veljavo predvidoma z letom 2020. Continue reading “Kaj prinaša bela knjiga (1. del) – pokojninski sistem in demografska gibanja”

Bomo s spremembami obdavčitve plač zadržali mlade?

V okviru predvidenih sprememb davčne zakonodaje, bo verjetno najbolj odmevna sprememba dohodninske lestvice. Pred dnevi smo tako lahko videli tri variante, ki jih je oblikovalo Ministrstvo za finance, svoj predlog pa je pripravila tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Glavni argument za znižanje dohodninske obremenitve plač nad 1,6-kratnikom povprečne plače je ocena, da je Slovenija zaradi tega nekonkurenčna in da strokovnjaki (inženirji, razvojniki…) odhajajo v tujino. Zato o podpori takšnemu predlogu seveda ni nobenih dilem, omejitve so samo zaradi izpada proračunskih prihodkov, ki jih mora ministrstvo nadomestiti z drugimi prihodki ali z racionalizacijo javne uprave (kjer smo si seveda zopet vsi enotni). Časopisni članki (tudi Delo 25.5.2016) so seveda podrobno predstavili tudi nove lestvice za dohodnino – a tu se je predstavitev ustavila. Nismo namreč izvedeli, kaj predlogi pomenijo v praksi, v konkretni situaciji in koliko bodo izpolnili pričakovanja predlagateljev in javnosti. Continue reading “Bomo s spremembami obdavčitve plač zadržali mlade?”