O sanaciji NLB in upravičenosti odpisa podrejenih obveznic

Sanacija bank v letu 2013 in tudi odpis podrejenih (hibridnih) obveznic bosta vsekakor še dolgo burila duhove. Največ dilem izhaja iz upravičenosti in strokovnosti stresnih testov, ki so v drugi polovici leta 2013 pokazali kar 4,8 milijardni kapitalski primanjkljaj slovenskih bank ob tem, da so iste banke le pol leta prej s podpisi mednarodnih revizorskih hiš izkazovale zadosti kapitala. Kljub različnim metodologijam vrednotenja je osnovni namen vseh postopkov, da realno ocenijo vrednost premoženja in s tem kapitala banke. Glede na izredno različne rezultate se je nekdo »grdo« zmotil (če smo vljudni). Ker gre seveda za ugledne tuje institucije, za te razlike seveda ne bodo odgovarjale (Banka Slovenije: »Z namenom zagotovitve popolne neodvisnosti in verodostojnosti pregleda je BS najela preizkušene mednarodne svetovalne družbe in ocenjevalce vrednosti nepremičnin…«). Nam pa je seveda ostal prepir ali je bilo stanje državnih bank konec leta 2013 res tako kritično, da bi brez dokapitalizacije šle v stečaj – ali pa so bile vseeno bolj zdrave in odpis podrejenih obveznic ni bil potreben. Končno oceno bo dalo Ustavno sodišče, na konkretnem primeru NLB pa poglejmo kaj se je v njeni bilanci res dogajalo.

Continue reading “O sanaciji NLB in upravičenosti odpisa podrejenih obveznic”

Smo res davčno najbolj obremenjena država?

Zaradi predvidene razbremenitve najvišjih plač, ministrstvo za finance predlaga tudi manjše povečanje davka na dohodek pravnih oseb (davka na dobiček) in sicer iz današnjih 17 na 19 %. Razumljivo bo ta dvig sprožil nasprotovanje gospodarstva, saj nihče ni zadovoljen, če mora plačati višje davke. Posebno to velja za izvoznike, najbolj vitalni del naše družbe, ki so nedvomno zaslužni za ponovno gospodarsko rast. Ni čisto izključeno, da bo moralo ministrstvo pod njihovimi pritiski popustiti in poiskati kake druge rezerve. Čeprav bo sicer tudi javnost pritrjevala njihovim zahtevam, mogoče vseeno poglejmo kakšne so danes davčne obremenitve zaslužkov podjetij. Posebno v primerjavi s pogoji, ki so jih deležni podjetniki in gospodarske družbe v drugih državah. Kljub siceršnjem prepričanju, da imamo v Sloveniji skoraj najvišje davke na svetu, smo pri tej obdavčitvi na čisto drugi strani svetovnih lestvic, torej v skupini držav z najnižjimi davki. Continue reading “Smo res davčno najbolj obremenjena država?”

O sanaciji bank in upravičenosti odpisa podrejenih obveznic

Vprašanje postopkov pri sanaciji državnih bank konec leta 2013 je dobilo s kriminalistično preiskavo dodatno dimenzijo. Zaradi zahtevnosti se s to tematiko že več kot leto dni ukvarjajo najbolj usposobljeni pravniki v Sloveniji (Ustavno sodišče) ter tudi v Evropi in zanimivo bo videti, koliko bodo k razčiščevanju lahko prispevali strokovnjaki na NPU. Fokus sanacije bank se je tako prenesel predvsem na (ne)upravičenost odpisa podrejenih obveznic – kar pa je pravzaprav logično. Pri celotnem postopku reševanja bank gre sicer za milijarde evrov, a to spada v sklop državnih financ, kjer nismo tako občutljivi (nihče ni neposredno prizadet). Pri obveznicah pa gre za vprašanje premoženja posameznikov, to pa je zanje večjega pomena in najbrž tudi razlog medijske odmevnosti in sodnih ter kriminalističnih postopkov. O sami sanaciji bank je bilo sicer povedano in zapisano že veliko, vseeno pa v nadaljevanju mogoče en dodatni vidik na celotne postopke in na ustreznost odpisa teh obveznic. Continue reading “O sanaciji bank in upravičenosti odpisa podrejenih obveznic”